top of page
B, A , A1 , A2. A2 Otomatik (Scooter), C, CE EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

•    Adli sicil Kaydı (e-devlet)
•    1 Adet Biyometrik Fotoğraf
•    Öğrenim Belgesi ya da Diploma fotokopisi (e-devlet)
•    Sağlık Raporu ( Aile Hekimi ya da Özel Hastaneler )

Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

 • YAŞ ŞARTI
  A1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16 yaşını doldurmuş olmaları ,
  A2 , B, B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 18 yaşını doldurmuş olmaları,
  A sınıfı sürücü belgesi alacakların ise 24 yaşını doldurmuş olmaları ya da 2 yıllık A2 ehliyet sahibi olması,

       C sınıfı Sürücü  belgesi alacakların 21 yaşını doldurmuş olması ve B sınıfı sürücü  belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

       CE sınıfı sürürücü belgesi almak için C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

 • ÖĞRENİM ŞARTI

       İlkokul mezunu ya da Halk Eğitim Merkezi’nden 2. kademe öğrenim belgesi sahibi olunması yeterlidir.

 • SAĞLIK ŞARTLARI
  Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilk önce Aile Hekimine başvurmaları, aile hekimin gerekli gördüğü durumlarda Uzman hekime sevk etmesi durumunda Devlet yada Özel Hastanelere başvuru yapılarak Sürücü Olur raporu alınır.

 • HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI
  Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
  f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı :
  Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

bottom of page